Soft-Pro LTD

Забезпечимо зростання

вашої компанії

Рішення для Вашого бізнесу

Бізнес
починається

з С:Підприємство

1С:Підприємство рішення для Вашої компанії

Ми допоможемо Вам стати

професіоналом 

Ми працюємо на ваш успіх

Бухгалтерський облік для України

30 академічних годин
детальнiше..

Перші кроки в "Бухгалтерія 8 для України"

10 академічних годин
детальнiше..

Введення в конфігурацію в "1С: Підприємство 8". Основні об'єкти.

24 академічні години
детальнiше..

Зміст курсу:

 • Короткий курс бухгалтерського обліку в додатку до системи "1С: Підприємство 8"
  • План рахунків
  • Реєстри бухгалтерського обліку
  • Синтетичний і аналітичний облік
  • Багаторівневий облік
  • Багатомірний облік
  • Поопераційна аналітика
  • Організація аналітичного обліку в "1С: Підприємство 8"
  • Реєстратори
  • Система звітності
 • Ведення бухгалтерського обліку в типовій конфігурації "Бухгалтерія підприємства"
  • Початкове налаштування системи
  • Відображення господарських операцій і бухгалтерському та податковому обліку
  • Ручне формування проводок
  • Облік готівкових грошових коштів
  • Облік руху грошових коштів по розрахункових рахунках організації
  • Розрахунки з постачальниками і покупцями
  • Інші надходження безготівкових грошових коштів
  • Облік придбання МПЗ
  • Облік послуг сторонніх організацій
  • Облік основних засобів
  • Способи відображення витрат по амортизації
  • Нарахування амортизації
  • Облік НМА
  • Розрахунки з підзвітними особами
  • Облік витрат на виробництво
  • Облік продукції
  • Відображення операцій з нарахування і виплати заробітної плати
  • Облік ПДВ
  • Закриття місяця
  • Формування регламентованої звітності
  • Сервісні можливості

детальнiше..

Зміст курсу:

 • Вступ
  • Позиціонування курсу
  • Прикладне рішення «Бухгалтерія 8 для України»
 • Початок роботи з програмою
  • Запуск програми
  • Налаштування основних параметрів обліку
  • Персональне заповнення довідників
  • Введення початкових залишків
 • Облік операцій з ТМЦ
  • Закупівля ТМЦ у постачальника
  • Реалізація ТМЦ покупцеві
 • Облік операцій з грошовими коштами
  • Надходження безготівкових коштів
  • Вибуття безготівкових грошових коштів
  • Аналіз і проведення оплат за день
  • Облік рухів готівкових грошових коштів
 • Облік підзвіту
 • Облік ПДВ
  • Реєстрація отриманої від постачальника податкової накладної
  • Перевірка податкового кредиту
  • Виписка податкової накладної
  • Перевірка податкових зобов'язань
 • Облік основних засобів
 • Облік заробітної плати
 • Облік виробництва
  • Накопичення матеріальних витрат
  • Облік послуг (отриманих, наданих)
  • Документ «Закриття місяця»
 • Висновок

детальнiше..

Зміст курсу:

 • Угода про терміни, позначеннях і додаткові угоди
 • Вступ
 • Цілі і завдання курсу
 • Загальні принципи роботи в програмному комплексі
 • об'єкти системи
  • Класифікація об'єктів конфігурації
  • Типи даних
  • Універсальні колекції значень
  • Вбудована мова системи
 • Основні об'єкти
  • Постановка задачі
  • Визначення режиму запуску
  • Командний інтерфейс
  • Константи
  • Довідники
  • Документи
   • Створення документів
   • Доступ до даних документа
   • Модуль об'єкта
   • Створення об'єктів копіюванням
  • Журнали документів
  • Регістри відомостей
  • Плани видів характеристик
  • Функціональні опції
  • Облікові об'єкти
  • Запити
  • Звіти
  • Робочий стіл
  • Критерії відбору
  • Обробка заповнення
  • Звернення до методів об'єкта
 • Додатково
  • Сховище значень (робота з картинками)
  • Механізм повнотекстового пошуку
  • Регламентні завдання
  • Бізнес-процеси, завдання
 • Велика самостійна робота

детальнiше..

Україна, м.Одеса, тел. +38 048 7254949, email: office@soft-pro.com

 

Soft PRO Ltd. © 2006-2019 Всi права захищенi.